Welkom in 1A

Starten in de A-stroom van het secundair onderwijs vergelijken we op het Hartencollege met het starten van een zelfgekozen wandeltocht.

Sommige leerlingen gaan tijdens de tocht op zoek naar extra uitdagingen (complexere leerstof), willen juist kiezen voor steile beklimmingen (meer leerstof) en vinden met een kaart graag hun eigen weg (zelfstandigheid).

Andere leerlingen vragen liever regelmatig de weg en krijgen graag wandeltips (begeleiding) of blikken tijdens een rustmoment graag even terug op de reeds afgelegde weg (herhaling en remediëring). Een gps is bij de tocht voor sommige leerlingen een handig en nuttig instrument bij het vinden van hun weg (hulpmiddelen).


Wat hebben de wandelgroepen in 1A met elkaar gemeen?

Starten in 1A kan je op het Hartencollege in 3 verschillende wandelgroepen. Deze 3 wandelgroepen behoren allemaal tot de A-stroom binnen de vernieuwde brede eerste graad. De 3 wandelgroepen hebben dus telkens dezelfde top als eindbestemming.

In de 3 wandelgroepen wordt eenzelfde basisvorming aangeboden en dezelfde eindtermen worden gerealiseerd. Er is een identieke lessentabel voor de vakken in de algemene vorming. Alle leerlingen kunnen in 1A uit dezelfde keuzevakken kiezen.


Dezelfde leerplandoelen maar toch
een bewuste gedifferentieerde aanpak

We kiezen bij het realiseren van de gemeenschappelijke leerplannen voor een gedifferentieerde aanpak met verschillende uitdagingen tussen de wandelgroepen.

In de twee wandelgroepen op campus Weggevoerdenstraat bereiken we de basisdoelen met daarnaast ook veel aandacht voor uitbreiding en verdieping van de leerstof. In de wandelgroep op campus Onderwijslaan wordt de focus toegespitst op het bereiken van de basisdoelen. Met het beeld van de wandeltocht maken we de verschillende accenten in de gedifferentieerde aanpak tussen de wandelgroepen in 1A concreet.

CAMPUS
WEGGEVOERDENSTRAAT

CAMPUS
ONDERWIJSLAAN

1A
basis – uitbreiding – Latijn

1A
basis – uitbreiding

1A
basis

Op tocht met
een zware rugzak

De leerlingen dragen een zware rugzak met veel boeken en leerstof voor de basisvorming (27u per week). Het is immers de bedoeling dat er binnen de basisvorming naast de basisdoelen ook voldoende ruimte wordt gemaakt om uit te breiden en te verdiepen in de leerstof.

Ook het vak Latijn binnen het keuzegedeelte van de lessentabel (5u) zorgt voor extra gewicht in de rugzak.

Op tocht met
een goed gevulde rugzak

Ook deze leerlingen hebben nog een behoorlijk zware rugzak te dragen tijdens hun wandeltocht. Naast de basisdoelen moeten immers dezelfde abstracte leerinhouden uit de basisvorming verwerkt worden.

Het zware boek Latijn verdwijnt uit de rugzak. In de plaats daarvan krijgen de leerlingen extra tijdsruimte om de verdiepende doelen voor wiskunde (1u) en Nederlands (1u). In het vak Well (1u) wordt er gewerkt rond welbevinden en leren leren.

De 2 resterende uren in de lessentabel geven leerlingen de kans om te kiezen voor een verkennend keuzepakket kunst, woord, STEM of sport.

Op tocht met
een minder zware rugzak

De leerlingen in de wandelgroep 1A basis hebben minder gewicht in hun rugzak voor de basisvorming. De klemtoon van de leerstof ligt immers op de basisdoelen. Dit maakt de lessen minder theoretisch en de rugzak minder zwaar.

In het keuzegedeelte krijgen de leerlingen extra tijdsruimte om de basisdoelen te realiseren voor het vak wiskunde (1u) en taal (1u). In de lessentabel wordt eveneens het vak Well (1u) opgenomen met focus op welbevinden en leren leren. De 2 resterende uren in de lessentabel geven aan de leerlingen dezelfde verkennende keuzeopties, namelijk kunst, woord, STEM of sport.

Het tempo
ligt hoog

Door het regelmatig verdiepen in de leerstof ligt het tempo waarmee de leerstof wordt aangeboden hoog.

Door het keuzepakket Latijn (5u) moeten de leerlingen bovendien dezelfde leerstof van de vakken wiskunde en Nederlands sneller verwerken (1 lesuur per week minder).

Hoog tempo
voor de basisdoelen

Het tempo voor de basisdoelen ligt ook in deze wandelgroep vrij hoog. De leerlingen krijgen wel iets meer tijd om de complexere en abstracte uitbreidingsdoelen onder de knie te krijgen voor wiskunde en Nederlands (telkens 1 extra lesuur).

Gematigd
tempo

In deze wandelgroep ligt de focus volledig op het realiseren van de basisdoelen waardoor meer verwerkingstijd voor de leerlingen ontstaat.

Er zijn extra rustmomenten die kunnen gebruikt worden voor herhaling, overleg of remediëring bij de leerstof.

Wegwijzers
tonen jou de weg

De klasgroepen zijn eerder groot (+/- 25 leerlingen).

De leerlingen krijgen wegwijzers om zelfstandig de weg te leren vinden. De eerste stappen in activerende werkvormen en zelfontdekkend leren worden gezet.

In de lessen Latijn wordt er extra aandacht besteed aan het verkennen van verschillende leerstrategieën en hulpmiddelen bij het leren (leren leren).

Vanzelfsprekend zetten we ook in deze wandelgroepen in op brede basiszorg en verschillende initiatieven vanuit de leerlingbegeleiding.

Kaart en kompas
naast de wegwijzers

De leerling komt terecht in een klasgroep van ongeveer 22 leerlingen.

De leerlingen zijn niet alleen afhankelijk van wegwijzers, maar krijgen ook een kaart en kompas mee. Van de leerlingen wordt dus nog steeds een zeker graad van zelfstandigheid verwacht bij het verwerken van de leerstof, maar  ze krijgen iets meer tijd, begeleiding en hulpmiddelen om daarin te groeien. De inoefentijd is net iets groter.

De weg vinden
met een digitale gps

De klasgroepen zijn kleiner (+/- 18 leerlingen). De leerlingen worden tijdens hun wandeltocht door 1A intensiever begeleid door hun vakleerkrachten.

De leerlingen krijgen als hulpmiddel een digitale gps mee die hen helpt de weg te zoeken. De wandelaar/leerling dient natuurlijk wel over de vaardigheden te beschikken om deze gps te programmeren.


Vakken in de algemene vorming van 1A

Bent u nieuwsgierig om de inhoud en de aanpak van onze vakken in 1A beter te leren kennen? Onze vakleerkrachten uit het eerste jaar lichten alvast met enkele korte introductiefilmpjes een tip van de sluier op.

                     


Kan ik ook enkele vakken zelf kiezen in 1A?

In de lessentabel zijn er 27u basisvorming vastgelegd. De 5 resterende uren van de lessentabel behoren tot het keuzegedeelte.

Voor leerlingen uit de wandelgroep 1A basis + uitbreiding + Latijn worden de 5 lesuren keuzegedeelte volledig ingenomen door de lesuren Latijn.

In de wandelgroep 1A basis + uitbreiding worden 2 van de 5 keuze-uren aangewend om extra tijd vrij te maken voor verdieping en verbredingsdoelen voor wiskunde en Nederlands uit de basisvorming. Met 1u voor het vak WeLL geven we ook een heel schooleigen invulling aan het keuzegedeelte in functie van welbevinden en leren leren. Dit vak helpt leerlingen heel sterk bij de overstap van basisonderwijs naar secundair.

Tot slot kunnen de leerlingen op basis van hun interesses of talenten nog een keuzevak (2u) kiezen uit de opties Sport, Kunst, Woord of STEM.

 

 

LESSENTABEL 1A

Op campus Onderwijslaan kan je in het eerste jaar ook kiezen voor de B -stroom. Dit vormt de 4e wandelgroep waarbinnen je op het Hartencollege het secundair onderwijs kan volgen. Meer info over de vakken, de lessentabel en de aanpak in 1B kan je vinden op de website van Campus Onderwijslaan.