Taalondersteuning

Een goede beheersing van het Nederlands is belangrijk, zowel op school als in de samenleving. We willen onze leerlingen stimuleren om te groeien voor taal door extra oefenkansen aan te bieden en hen te ondersteunen bij de verwerking van leerstof.
In het begin van het schooljaar worden alle eerstejaars getest voor taal. De taalscreening die afgenomen wordt, is verplicht vanuit de overheid. Op basis van de resultaten bieden we remediëring op maat aan. Leerlingen van de eerste graad (met thuistaal niet-Nederlands of ex-OKAN leerlingen) kunnen ook uitgenodigd worden voor een wekelijks uurtje taalondersteuning na school.
Hier vertrekken we steeds vanuit de eigen leerstof en de eigen noden van de leerlingen.
Er wordt aandacht besteed aan woordenschat (bv. vaktaal en schooltaalwoorden), taalbeschouwing, begrijpend lezen, … Leerlingen kunnen hier ook vragen stellen en leren hulpmiddelen kennen om hun taalvaardigheid op lange termijn te versterken.

Ondersteuning bij leren leren

De zoektocht naar een goede studiemethode is voor tieners een groeiproces met vallen en opstaan. We willen onze leerlingen hierbij graag extra ondersteunen, want leren kan je leren! Met #lerendoejezo kiezen we voor een aanpak waarbij we effectieve leerstrategieën stap voor stap aanleren en inoefenen op de klasvloer. Elke leerkracht heeft binnen zijn/haar eigen vak aandacht voor leren leren. We gebruiken leerfiches als basis, aangevuld met concrete studietips voor toetsen en examens. Het algemene aanbod studiecoaching maakt dus plaats voor meer gerichte tips, gelinkt aan de leerstof zelf binnen de verschillende vakken. Meer info en materiaal wordt gedeeld via de link #lerendoejezo op de startpagina van Smartschool. 

Hulp nodig?

We zijn er voor jou en helpen je graag bij:

  • de inschrijving
  • het bestellen van boeken
  • het aanmelden op Smartschool
  • het gebruik van Smartschool

Heb je nog andere vragen?

  • Maak je je zorgen over de betaling van schoolrekeningen?
  • Wens je gebruik te maken van de Uitpas met kansentarief?

Neem gerust contact op. We behandelen je vraag met zorg en discretie.

Contactpersoon: Lien De Deyn
E-mail: lien.dedeyn@hartencollege.be
Telefoon: 0492 15 33 96

Nog iets nodig?