Laptopintegratie in de les

Het  inzetten van digitale tools en applicaties is één van de strategieën waar we als school voor kiezen.

Sedert 1 september 2020 zijn we op onze school  gestart met een project van laptopintegratie in de 2e graad.

Sinds 1 september 2022 is het laptopproject volledig uitgerold. Elke leerling van onze school beschikt over een persoonlijk toestel dat ook voor schoolgebruik wordt meegenomen naar huis. Elk dag brengen de leerlingen de laptop van de school mee naar de les zodat de laptops functioneel kunnen worden ingezet over de vakken heen.

Waarom deze keuze? 

De laptops zorgen o.a. voor bijkomende mogelijkheden bij:

 • het verkennen van leerstof
 • het in kaart brengen van voorkennis
 • het doelgericht verwerken van nieuwe leerstof
 • het samenwerken onderling
 • de coachende rol van de leraar
 • het zelf ontdekkend leren
 • het inoefenen, herhalen en toepassen van leerstofonderdelen
 • het differentiëren in opdrachten en begeleiden van leerlingen

Praktische informatie 

 • De laptops zijn eigendom van de school en worden in bruikleen gegeven aan de leerling.
 • In het schoolreglement staan enkele goede afspraken opgenomen in het “laptopreglement”:
  schade en diefstal met braak of onder bedreiging zijn bijvoorbeeld verzekerd met een kleine vrijstelling.
 • Voor de bijkomende verzekering en service vragen wij jaarlijks een kleine bijdrage op de schoolrekening. Dit wordt vermeld op de kostenraming.
 • De leerlingen laten hun laptop niet achter op school, maar nemen deze elke dag mee naar huis om daar verder te kunnen werken op hun vertrouwde toestel.
 • Leerlingen en ouders kunnen met problemen terecht in de helpdesk op Smartschool. Tijdens de schooluren kunnen leerlingen met een dringende vraag terecht op het secretariaat (“laptopbalie”): indien het probleem niet snel kan opgelost worden, krijgt de leerling meteen een gratis vervangtoestel van de school indien verder nazicht of herstelling nodig is.

Nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar ontvangen hun toestel in het begin van september tijdens de eerste les ICT. Nieuwe leerlingen uit 2 t.e.m. 6 ontvangen hun toestel tijdens de onthaalavond eind augustus of zo snel mogelijk bij instroom tijdens het schooljaar zelf.

De leerlingen van het eerste jaar dienen hun toestel op de dag van het laatste examen in juni opnieuw in. 
De leerlingen van de andere jaren behouden hun toestel ook in de zomervakantie. Zo blijven zij hetzelfde toestel gebruiken tot ze de school verlaten, of tot hun toestel aan vervanging toe is.