Starten in de tweede graad

In de loop van het tweede semester houden we op onze school een informatieavond voor leerlingen en ouders specifiek gericht op het maken van een goede studiekeuze in de tweede graad.

 

 

 

We geven hieronder enkele antwoorden op algemene vragen bij het studieaanbod op campus Weggevoerdenstraat.

Klik/Tik op een vraag om het antwoord te zien.

Algemene info vernieuwde tweede graad

Voor welke keuze staat elke leerling bij de start van de tweede graad?

Na de observerende en oriënterende eerste graad staan onze leerlingen bij de start van de tweede graad voor een dubbele keuze:

  • Welke finaliteit sluit aan bij jouw profiel en mogelijkheden (oriëntatie)?
  • Welke studierichting past binnen deze finaliteit bij mijn jouw interesses (observatie)?
Waaruit bestaat het verschil tussen de 3 finaliteiten?

Doorstroomfinaliteit

De leerlingen in een studierichting binnen de doorstroomfinaliteit krijgen een vorming met het oog op een doorstroom naar een bacheloropleiding aan de universiteit of aan de hogeschool. Binnen de doorstroomfinaliteit worden de studierichtingen nog verder opgesplitst in domeingebonden en domeinoverschrijdende studierichtingen:

  1. bij domeinoverschrijdende richtingen krijgen leerlingen kennis en vaardigheden mee met het oog op een doorstroom naar een brede waaier aan academische & professionele bacheloropleidingen.
  2. In een domeingebonden studierichting is de kennis meer gericht op een doorstroom naar domeinspecifieke bacheloropleidingen.

Arbeidsmarktfinaliteit

Leerlingen die een opleiding in de arbeidsmarktfinaliteit hebben afgerond kunnen onmiddellijk starten op de arbeidsmarkt. De leerlingen hebben de mogelijkheid tussen het starten met een job, het volgen van een Se-n-Se-opleiding (Secundair na Secundair) of een graduaatsopleiding in het hoger onderwijs.

Doorstroom-/arbeidsmarktfinaliteit (dubbele finaliteit)

Leerlingen die een opleiding in de dubbele finaliteit gevolgd hebben, hebben dezelfde drie mogelijkheden als de leerlingen uit de arbeidsmarktfinaliteit.  Daarbovenop worden deze leerlingen ook voorbereid op een rechtstreekse doorstroom naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs

Wat wordt er bedoeld met een studiedomein?

Een studiedomein clustert verschillende studierichtingen tot een gemeenschappelijk interessegebied, bijvoorbeeld de verschillende studierichtingen binnen het interessegebied taal en cultuur.

Bij de twee campussen van het Hartencollege kunnen leerlingen verschillende studierichtingen volgen binnen het domein taal & cultuur, het domein STEM, het domein economie en organisatie en het domein maatschappij en welzijn. Deze richtingen zijn verspreid over de 3 finaliteiten.

 

Het studieaanbod tweede graad op campus Weggevoerdenstraat

Tot welke finaliteiten behoren de aangeboden studierichtingen op campus Weggevoerdenstraat?

Binnen beide campussen van het Hartencollege kan je kiezen uit 16 studierichtingen verspreid over de 3 finaliteiten. Alle studierichtingen op campus Weggevoerdenstraat behoren tot de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit en bereiden leerlingen voor op een doorstroom naar een brede waaier aan professionele en academische bachelopleidingen.

Welke studierichtingen kan ik volgen in de 2e graad op campus Weggevoerdenstraat?

Op campus Weggevoerdenstraat kan je 6 studierichtingen volgen. Deze behoren allemaal tot de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit:

  • Grieks-Latijn
  • Latijn
  • Moderne Talen
  • Humane Wetenschappen
  • Economische Wetenschappen
  • Natuurwetenschappen
Lessentabel 2e graad campus Weggevoerdenstraat

Bij het lezen van de lessentabel zijn 2 factoren betekenisvol:

Het aantal lesuren per vak

In de lessentabel kan je voor elke studierichting lezen hoeveel lesuren per week een vak wordt gegeven. Op die wijze kan je studierichtingen vanuit de tijdsbesteding aan vakken met elkaar vergelijken.

De moeilijkheidsgraad van het leerplan

Bij het vergelijken van vakken is het ook belangrijk om naast het aantal lesuren ook te kijken naar de kleurschakering. We maken bij de vakken een onderscheid tussen 3 verschillende leerplannen: een basisleerplan (groen), een verdiepend leerplan (geel) en een leerplan met richtingspecifieke of cesuurdoelen (roos). De blauw gemarkeerde lesuren zijn complementaire uren. Deze lesuren krijgen door de school een eigen invulling.

(Klik op de afbeelding hieronder om de voorstelling te vergroten.)

Voorstelling van de verschillende studierichtingen op basis van richtingspecifieke vakken

We vergelijken hier de 6 studierichtingen in onze tweede graad op basis van 6 richtingspecifieke vakdomeinen (naast de algemene vorming): moderne talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, …),  wiskunde, natuurwetenschappen (aardrijkskunde, fysica, chemie, biologie), klassieke talen (Latijn en Grieks), economie en humane wetenschappen (psychologie, sociologie, filosofie en kunstbeschouwing). 

In de voorstelling zie je het verschil in totaal aantal uren per week en de moeilijkheidsgraad. Om de moeilijkheidsgraad voor te stellen maken we een onderscheid tussen te bereiken basisdoelen, verdiepende doelen en richtingspecifieke of cesuurdoelen

Klik op de afbeelding hieronder om de voorstelling te vergroten.

Voorstelling van de verschillende studierichtingen op basis van leerlingenprofielen

We kunnen onze 6 richtingen ook vergelijken op basis van een omschrijving van een profiel leerling. Dit kan leerlingen helpen om zich te herkennen in een profiel en zo tot een juiste studiekeuze te komen.

Klik op de afbeelding hieronder om de voorstelling te vergroten.