Van 4 naar 5: de laatste brug naar het hoger onderwijs

De doorstroom van de 2e naar de 3e graad betekent voor leerlingen opnieuw kiezen uit verschillende mogelijke studierichtingen. Blijf ik verder kiezen voor hetzelfde studiedomein uit de 2e graad? Waar liggen de verschillen tussen de studierichtingen binnen elk studiedomein? Welke keuzes kan ik maken binnen elke studierichting? Er stellen zich heel wat nieuwe vragen.

Om een juiste keuze in de derde graad te maken is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Binnen het studieloopbaantraject bereiden we onze leerlingen van het 4e jaar voor op het maken van hun keuze. Voor ouders organiseren we een informatieavond waar eveneens de studiekeuzemogelijkheden in de derde graad worden voorgesteld.

Hieronder geven we ook enkele antwoorden mee op een aantal belangrijke vragen omtrent het studieaanbod in de derde graad.

Is de onderwijsvernieuwing reeds gestart in de 3e graad?

Op 1 september 2023 zal de vernieuwing van start gaan in het 5e jaar, op 1 september 2024 vervolgens in het 6e jaar. Hiermee zal de onderwijsvernieuwing dan volledig doorgevoerd zijn. 

Uit welke domeinen kan ik in de derde graad kiezen binnen de secundaire scholen van het Hartencollege?

In de scholen van het Hartencollege kan je in de derde graad kiezen uit 4 studiedomeinen:

  1. het domein taal & cultuur
  2. het domein STEM
  3. het domein economie & organisatie
  4. het domein maatschappij & welzijn

Elk domein clustert een aantal studierichtingen binnen eenzelfde interessegebied van leerlingen.

Welke studierichtingen worden er in elk domein aangeboden op de scholen van het Hartencollege?

We stellen hieronder de 4 domeinen en bijhorende studierichtingen voor die op beide secundaire scholen van het Hartencollege worden aangeboden in de 3e graad. De studierichtingen met vermelding SON worden aangeboden op campus Onderwijslaan, de studierichtingen met vermelding SWE worden aangeboden op onze eigen campus op de Weggevoerdenstraat.

Waarin verschillen de studierichtingen aangeboden op campus Weggevoerdenstraat van de richtingen op campus Onderwijslaan?

De studierichtingen die op campus Weggevoerdenstraat aangeboden worden, zijn allemaal domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Op campus Onderwijslaan vind je domeingebonden studierichtingen binnen alle finaliteiten. Het verschil zit in:

  • het abstractieniveau of complexiteit van de leerstof die aangeboden wordt (theoretisch versus toepassingsgericht);
  • de verwachte graad van zelfstandigheid van de leerling;
  • het tempo waarmee nieuwe leerstof wordt aangebracht en verwerkt;
  • het evenwicht tussen algemene vorming en richtingspecifieke vorming;
  • de inhoudelijke focus met het oog op specifieke doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs.
De lessentabel van de studierichtingen in de derde graad campus Weggevoerdenstraat

Bij het lezen van de lessentabel zijn 2 factoren betekenisvol:

Het aantal lesuren per vak

In de lessentabel kan je voor elke studierichting lezen hoeveel lesuren per week een vak wordt gegeven. Op die wijze kan je studierichtingen vanuit de tijdsbesteding aan vakken met elkaar vergelijken.

De moeilijkheidsgraad van het leerplan

Bij het vergelijken van vakken is het ook belangrijk om naast het aantal lesuren ook te kijken naar de kleurschakering. We maken bij de vakken een onderscheid tussen 3 verschillende leerplannen: een basisleerplan (groen), een verdiepend leerplan (geel) en een leerplan met richtingspecifieke of cesuurdoelen (roos). De blauw gemarkeerde lesuren zijn complementaire uren. Deze lesuren krijgen door de school een eigen invulling.

Klik/Tik op de afbeelding hieronder om te vergroten.

Informatieavond studiekeuze 3e graad

Eind maart organiseren we voor alle leerlingen en ouders van het 4e jaar een infoavond waarin de lessentabel en de verschillende studierichtingen in de derde graad worden verder toegelicht. Meer info kan je terug vinden bij onze studieloopbaanbegeleiding.