Van 4 naar 5: de laatste brug naar het hoger onderwijs

De doorstroom van de 2e naar de 3e graad betekent voor leerlingen opnieuw kiezen uit verschillende mogelijke studierichtingen. Blijf ik verder kiezen voor hetzelfde studiedomein uit de 2e graad? Waar liggen de verschillen tussen de studierichtingen binnen elk studiedomein? Welke keuzes kan ik maken binnen elke studierichting? Er stellen zich heel wat nieuwe vragen.

Om een juiste keuze in de derde graad te maken is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Binnen het studieloopbaantraject bereiden we onze leerlingen van het 4e jaar voor op het maken van hun keuze. Voor ouders organiseren we een informatieavond waar eveneens de studiekeuzemogelijkheden in de derde graad worden voorgesteld.

📺 Doorblader de presentatie online

Hieronder geven we ook enkele antwoorden mee op een aantal belangrijke vragen omtrent het studieaanbod in de derde graad.

Is de onderwijsvernieuwing reeds gestart in de 3e graad?

Neen, op 1 september 2019 ging de onderwijsvernieuwing van start in het 1e jaar. De vernieuwing met nieuwe eindtermen, leerplannen en lessentabellen schuift jaarlijks één schooljaar door.

Op 1 september 2023 zal hierdoor de vernieuwing van start gaan in de 3e graad, meer bepaald in het 5e jaar. Op 1 september 2024 is de onderwijsvernieuwing dan volledig doorgevoerd. Tot dan blijft het huidige onderwijsaanbod in de 3e graad ongewijzigd en gebaseerd op de ASO-, TSO- en BSO-structuur.

Uit welke domeinen kan ik in de derde graad kiezen binnen de secundaire scholen van het Hartencollege?

In de scholen van het Hartencollege kan je in de derde graad kiezen uit 4 studiedomeinen: het domein taal & cultuur, het domein STEM, het domein economie & organisatie en het domein maatschappij & welzijn. Elk domein clustert een aantal studierichtingen binnen eenzelfde interessegebied van leerlingen.

Welke ASO- en TSO-studierichtingen worden er in elk domein aangeboden op de scholen van het Hartencollege?

We stellen hieronder de 4 domeinen en bijhorende studierichtingen voor die op beide secundaire scholen van het Hartencollege worden aangeboden in de 3e graad. De studierichtingen met vermelding SON worden aangeboden op campus Onderwijslaan, de studierichtingen met vermelding SWE worden aangeboden op onze eigen campus op de Weggevoerdenstraat.

Waarin verschillen de ASO -studierichtingen aangeboden op campus Weggevoerdenstraat van de TSO -richtingen op campus Onderwijslaan?

Binnen een domein zit het verschil tussen een ASO- studierichting en een TSO- studierichting voornamelijk in:

  • Het abstractieniveau of complexiteit (theoretisch versus toepassingsgericht).
  • De graad van zelfstandigheid van de leerling.
  • Het tempo waarmee nieuwe leerstof wordt aangebracht en verwerkt.
  • Het evenwicht tussen algemene vorming en richtingspecifieke vorming.
  • De inhoudelijke focus met het oog op specifieke doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs.
De lessentabel van de studierichtingen in de derde graad campus Weggevoerdenstraat

Klik/Tik op de afbeelding hieronder om te vergroten.

 

Informatieavond studiekeuze 3e graad

Eind maart organiseren we voor alle leerlingen en ouders van het 4e jaar een infoavond waarin de lessentabel en de verschillende studierichtingen in de derde graad worden verder toegelicht. Meer info kan je terug vinden bij onze studieloopbaanbegeleiding.