Jouw zorg ? onze zorg !

Leerlingbegeleiding

De leerlinggerichte aanpak op onze school vertaalt zich niet alleen in de klaspraktijk en de zorg van de leerkrachten, maar ook in onze leerlingbegeleiding. Op campus Weggevoerdenstraat hebben wij 3 leerlingbegeleiders, 1 per graad.

Leerlingen met socio-emotionele problemen zoals een moeilijkere thuissituatie, pesten, ruzie, … of leerlingen met vragen over hun studiemethode en studiekeuze, die verdergaan dan vakspecifieke vragen, kunnen altijd bij hen terecht.

Leerlingen kunnen aangemeld worden door een leerkracht, maar vinden ook zelf gemakkelijk de weg naar een leerlingbegeleider, door bijvoorbeeld een smartschoolberichtje te sturen.

De leerlingbegeleider biedt steeds een luisterend oor en probeert samen met de leerling een gepaste oplossing te vinden.

Ons team

Op de pagina “Ons team” vind je de leerlingbegeleider voor elke graad. Voor algemene vragen rond leerlingbegeleiding kan je ook steeds contact opnemen met mevrouw Wauters, directeur leerlingen van onze school.

4 fasen van zorgcontinuüm

We werken op onze school volgens het zorgcontinuüm dat uit 4 fasen bestaat. 

1. Brede basiszorg

We vinden het belangrijk om een krachtige leeromgeving te bieden aan alle leerlingen. Leerkrachten zorgen mee voor een positief, veilig en uitdagend leerklimaat met aandacht voor stimuleren, remediëren en differentiëren en met respect voor de eigenheid van elk kind.

2. Verhoogde zorg

Wanneer de brede basiszorg niet voldoende is voor een kind, kan er, in nauwe samenwerking met de ouders en de leerling, gezocht worden naar remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen die afgestemd zijn op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

3. Uitbreiding van zorg

Als verhoogde zorg op school niet voldoende is voor een leerling wordt het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) ingeschakeld. Het CLB kan dan een handelingsgericht diagnostisch traject starten in samenwerking met de ouders en de school. Dit betekent dat het CLB met de ouders en de school zal bekijken welke zorg nodig is en hierin ook advies zal uitspreken.

4. Individueel Aangepast Curriculum

Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de school en/of klas.
Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen. Het CLB-team, de leerling, zijn ouders en de school kunnen dan beslissen om een ‘verslag’ op te maken. Met dit verslag kunnen een leerling en zijn/haar ouders kiezen: een individueel aangepast curriculum volgen in een gewone school (mits toestemming van de school) of een overstap maken naar buitengewoon onderwijs.

In onze brochure “visie op zorg” leggen we gedetailleerd onze visie uit op deze brede en verhoogde zorg.