Hoe verwittig ik de school bij afwezigheid?

Bij onvoorziene afwezigheden wordt het secretariaat vóór 8u30 verwittigd via een bericht op smartschool of op het nummer 054/31 74 90. Bij voorziene afwezigheden wordt de school zo snel mogelijk en ten laatste 24 uur op voorhand verwittigd.

Hoe wordt er betaald voor broodjes en drankjes?

  • Broodjes worden besteld via de website “MyDailyFood”.
  • Betalingen voor drankjes (vb. soep) gebeuren via de scankaart.

Is er voor- en naschoolse opvang voorzien?

Er is mogelijkheid tot ochtendstudie van 7.30u tot 8.00u en avondstudie van 16.00u tot 17.00u (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) in de refter.