Hoe verwittig ik de school bij afwezigheid?

Bij onvoorziene afwezigheden wordt het secretariaat vóór 8u30 verwittigd via een bericht op smartschool of op het nummer 054/31 74 90. Bij voorziene afwezigheden wordt de school zo snel mogelijk en ten laatste 24 uur op voorhand verwittigd.

Hoe wordt er betaald voor warme maaltijden, broodjes en drankjes?

Betalingen voor warme maaltijden, belegde broodjes en drankjes (soep, water of melk) gebeuren via de scankaart.

Is er voor- en naschoolse opvang voorzien?

Er is mogelijkheid tot ochtendstudie van 7.30u tot 8.00u en avondstudie van 16.00u tot 17.00u (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) in de refter.