We zijn er voor jou!

Het logo bestaat uit enkele handen die naar boven gericht zijn, een krachtig symbool dat de nauwe band en samenwerking tussen GOK en leerlingbegeleiding weerspiegelt.

  1. De naar boven gerichte handen symboliseren de gezamenlijke inzet en samenwerking van GOK en leerlingbegeleiding om leerlingen te ondersteunen in hun traject op onze school.

  2. Verder verwijst het ook naar het spreekwoord ‘iemand de hand boven het hoofd houden’. De handen in het logo staan niet alleen voor begeleiding en ondersteuning, maar ook voor bescherming. Dit benadrukt onze inzet om een veilige en zorgzame omgeving te bieden waarin elke leerling zich gewaardeerd en beschermd voelt.

  3. De pastelkleuren verwijzen naar onze warme, zachte en ondersteunende aanpak.