Evaluatiebeleid

Met het oog op een doorstroom naar hoger onderwijs is het onze overtuiging dat we onze leerlingen doorheen het secundair onderwijs sterker maken in het plannen, voorbereiden, samenvatten, instuderen en verwerken van grote leerstofhoeveelheden.

Onze leerkrachten hebben doorheen het schooljaar elk vanuit hun vakdomein veel aandacht voor deze competenties zowel binnen de lespraktijk als door middel van remediëring, begeleiding en studiecoaching buiten de lessen.

Ook met onze evaluatieaanpak willen we inspelen op deze belangrijke competenties. Eén van de evaluatiekeuzes die we daarbij maken is een trajectgerichte opbouw in een examenevaluatie die reeds start vanaf het eerste jaar.

Waarom kiezen we op onze school bewust voor het evalueren van doelen via examenevaluaties?

Doel 1  het verankeren van leerstof

De leerstof op het einde van een evaluatieperiode (trimester) herhalen en opnieuw instuderen draagt bij tot een betere en diepere kennis. Dit maakt de basis- en voorkennis steviger met het oog op een doorstroom naar de volgende graad.

Een examenevaluatie vanaf de eerste graad zorgt voor een betere cognitieve basis voor de leerstof in de tweede graad.

Doel 2  het versterken van inzicht in leerstof

Bij toetsen en taken doorheen het jaar staat de evaluatie voornamelijk in het teken van verkennen, begrijpen en kunnen toepassen van nieuwe leerstof.

Bij een examenevaluatie komen meerdere leerinhouden samen tot een geheel en is er hierdoor mogelijkheid om, naast het begrijpen en toepassen van de leerstof, leerlingen ook meer inzichtelijk te evalueren.

Doel 3  het evaluatiebeleid afstemmen op de pijler uitdagend onderwijs

Met een examenevaluatie leren we leerlingen sterker worden in competenties die in het hoger onderwijs het verschil kunnen maken. Met terugkerende examenevaluaties leren leerlingen steeds beter:

 • grote leerstofhoeveelheden te verwerken
 • tot ruimere inzichten te komen en verbanden te leggen
 • een studieplanning te maken
 • studietechnieken toe te passen
 • zelfstandiger en zelfredzamer te worden
 • zichzelf inschatten om tot een hoger studierendement te komen
 • met een verhoogde evaluatiedruk om te gaan

Doel 4  het versterken van de studieloopbaanbegeleiding

Bij een examen kunnen bijkomende inzichten verkregen worden in het bereiken van enerzijds basisdoelen en anderzijds verdieping. Dit onderscheid kan bijdragen tot het komen van kwalitatievere evaluatiebeslissingen en oriënteringsadviezen. Klik hier verder voor meer info over onze aanpak bij studieloopbaanbegeleiding.

 

Examenevaluatie op onze school: een opbouwend traject

Bij het evalueren van leerlingen door middel van examens hebben we vanuit verschillende invalshoeken aandacht voor een trajectgerichte opbouw. We bouwen van de eerste naar de derde graad op in:

 • Duurtijd: van 5 naar 10 aansluitende examendagen
 • Leerstofhoeveelheden: van een trimester- naar semestersysteem
 • Het aantal vakken in een examenevaluatie: van 5 tot 12 vakken
 • In het spreiden van examens: van 1 examenvak per dag naar 2 examenvakken per dag
 • In het gewicht van de examenevaluatie: van een aandeel van 50% naar 70% van het jaartotaal.

We brengen deze opbouwende visie hieronder samen in een overzichtelijke poster (klik/tik erop om te vergroten).