In onderstaande overzichten vindt u de kostenramingen per jaar en richting, op basis van een vorig schooljaar.