OBSERVEREN IN 2A

Voorbereiden op het maken van een juiste studiekeuze in de 2e graad

Op het einde van de 1e graad staat elke leerling voor een eerste meer bepalende studiekeuze: het kiezen van een studiedomein en bijhorende studierichting in de 2e graad.

In 2A geven we daarom onze leerlingen reeds de kans om één van de mogelijke studiedomeinen uit het het studieaanbod van de 2e graad te verkennen door het volgen van een zelfgekozen basisoptie (5u per week).

📺 Doorblader de presentatie van de infoavond 


HET KIEZEN VAN EEN BASISOPTIE

Het verkennen van een domein met een zelfgekozen basisoptie (5u)

Door het kiezen van een basisoptie krijgen leerlingen de kans om reeds in 2A een zelfgekozen studiedomein uit de 2e graad te verkennen. Leerlingen ontdekken tijdens deze lesuren of dit domein inderdaad voldoende aansluit bij hun interesses en talenten.

Binnen de scholen van het Hartencollege worden in de A stroom 7 basisopties aangeboden:


Volg ik een gekozen basisoptie best met focus “verdieping” of  beter met een meer “toepassingsgerichte” focus?

Net zoals de vakken in de algemene vorming worden ook de basisopties op campus Weggevoerdenstraat met een verdiepende aanpak aangeboden. De resultaten van de vakken in de algemene vorming in 1A zijn daarom ook sterk richtinggevend of het volgen van een basisoptie met verdieping voor een leerling wel de gewenste uitdaging is.

Sommige leerlingen ervaren reeds bij de vakken in de algemene vorming in 1A dat het tempo, de moeilijkheidsraad of de mate van zelfstandigheid te hoog is. Het studierendement voor meer toepassingsgerichte leerlingen is veel hoger bij een lagere focus op verdiepingsdoelen. Voor deze leerlingen is het volgen van een basisoptie in 2A op campus Onderwijslaan een positieve heroriëntatie met het oog op een vlotte doorstroom naar de 2e graad.

Studieloopbaanbegeleiding en adviezen in de 1e graad

Onze leraren in 1A helpen graag bij het maken van een goede keuze voor een basisoptie en geven leerlingen en ouders op basis van behaalde resultaten en observaties in 1A een duidelijk advies bij de keuze tussen basis of verdieping in 2A.

 

 

ONTDEK DE BASISOPTIES

In het tweede jaar bieden we in het Hartencollege volgende basisopties aan :

  • 2A Klassieke Talen (Grieks-Latijn of Latijn)


  • 2A Moderne talen & wetenschappen

  • 2A STEM-wetenschappen
  • 2A Maatschappij en welzijn
  • 2A Kunst en creatie
  • 2A Economie en organisatie

LESSENTABEL 2A