OBSERVEREN EN KIEZEN IN 2A

Voorbereiden op het maken van een juiste studiekeuze in de 2e graad

Door het kiezen van een basisoptie krijgen leerlingen de kans om reeds in 2A een zelfgekozen studiedomein uit de 2e graad te verkennen. Door de keuze voor een basisoptie in het tweede jaar, sluit je echter geen studierichtingen uit in het derde jaar. Leerlingen ontdekken tijdens deze lesuren of dit domein inderdaad voldoende aansluit bij hun interesses en talenten. Is dat niet zo, kan naar het derde jaar toe een andere keuze gemaakt worden. Enkel (Grieks-)Latijn is een studierichting waar je niet meer kan instromen na het eerste jaar.

Binnen de scholen van het Hartencollege worden in de A-stroom 7 basisopties aangeboden:

Net zoals de vakken in de algemene vorming worden ook de basisopties op campus Weggevoerdenstraat met een verdiepende aanpak aangeboden.

 

 

 

Studieloopbaanbegeleiding en adviezen in de 1e graad

Onze leraren in 1A helpen graag bij het maken van een goede keuze voor een basisoptie en geven leerlingen en ouders op basis van behaalde resultaten en observaties in 1A een duidelijk advies bij de keuze tussen basis of verdieping in 2A.

 

ONTDEK DE BASISOPTIES

In het tweede jaar bieden we in het Hartencollege volgende basisopties aan :

  • 2A Klassieke Talen (Grieks-Latijn of Latijn)


  • 2A Moderne talen & wetenschappen

  • 2A STEM-wetenschappen
  • 2A Maatschappij en welzijn
  • 2A Kunst en creatie
  • 2A Economie en organisatie

LESSENTABEL 2A