Kiezen voor campus Weggevoerdenstraat
is kiezen voor Talentgericht onderwijs

Met ruim 950 leerlingen en meer dan 100 medewerkers is er binnen onze schoolomgeving zeker heel veel talent aanwezig!

Binnen de vakken van de algemene vorming krijgen leerlingen de kans om hun talenten en interesses te ontdekken en verder te ontwikkelen.

We willen als school echter ook voldoende ruimte geven aan leerlingen om zelf keuzes te leren maken en vanuit hun talenten initiatieven te nemen. We proberen zo ons verhaal van talentgericht onderwijs op verschillende manieren waar te maken. Hieronder vind je een greep uit onze brede waaier aan talentgerichte initiatieven.

Keuze uit 4 keuzevakken in 1A

Leerlingen in 1A (wandelgroep 1A uitbreiding) kunnen aan 2 lesuren per week een eigen invulling geven. Ze kunnen daarbij kiezen uit 4 mogelijke talenten: artistiek talent (keuzevak KUNST), wetenschappelijk-technisch talent (keuzevak STEM), taalkundig talent (keuzevak WOORD) of sportief talent (keuzevak SPORT)

Nieuwsgierig? Bekijk dan zeker de voorstellingsfilmpjes van onze keuzevakken in 1A.


2
  Een basisoptie kiezen in 2A

Op het einde van de 1e graad staat elke leerling voor een eerste grote studiekeuze: het kiezen van een bepaald studiedomein en bijhorende studierichting in de 2e graad.

Door het kiezen van een basisoptie krijgen leerlingen de kans om reeds in 2A een zelfgekozen domein uit de 2e graad te verkennen. Leerlingen ontdekken bij deze basisoptie of hun beeld over een specifiek domein juist is en het gekozen domein inderdaad voldoende aansluit bij hun interesses en talenten. Klik hier voor meer info rond de 7 basisopties in onze A stroom.


3
 Welkom in onze leerlingenraad of in “De Brug

Heel wat van onze leerlingen nemen graag initiatief, houden van organiseren en willen bijdragen aan een leuke schoolsfeer. Binnen de leerlingenraad krijgen leerlingen de kans om deze talenten verder te ontwikkelen.

Andere leerlingen voelen zich betrokken bij de schoolorganisatie en willen opkomen voor de belangen van hun medeleerlingen. De ‘Brug’ wordt gevormd door een 10-tal leerlingen uit het 4e, 5e en 6e jaar die regelmatig doorheen het schooljaar met de directie samenkomen om een figuurlijke brug te vormen tussen schoolbeleid en leerlingen.


Muzikaal talent in onze eigen collegeband en het collegekoor

Ben je een muzikant? Of zing je graag? Elke vrijdagmiddag repeteren zowel de Collegeband als ons koor voor verschillende toonmomenten.  De band en het koor bestaan uit een enthousiaste groep leerlingen én leerkrachten die samen muziek maken en graag verschillende activiteiten zoals het kerstevent en de opendeurdag op school opluisteren. Het vele muzikale talent op onze school kan zo ook buiten de lessen muzikale opvoeding tot uiting komen.

 

5  Sportieve grenzen verleggen op onze school

Met een nieuwe ruime sporthal en een outdoor sporterrein in kunstgras beschikken we over een goede sportinfrastructuur. Nog belangrijker zijn een team aan sportieve LO leraren die binnen en buiten de lessen lichamelijke opvoeding op onze school sportieve uitdagingen, activiteiten en sportdagen organiseren. Op onze school is zonder twijfel een uitdagende sportcultuur aanwezig.

 

6  Milieu- en klimaatgroep op school

De werkgroep milieu en klimaat werd opgericht na de klimaatbetogingen in Brussel enkele jaren geleden. De groep verenigt leerlingen en leerkrachten met een groen hart, die de handen uit de mouwen willen steken voor het klimaat. We bedenken samen positieve acties, zoals leerlingen aanmoedigen om met de fiets naar school te komen. Ook het milieu wordt niet vergeten: dankzij onze herbruikbare bekers voor evenementen vermijden we bijvoorbeeld heel wat afval op school. En we blijven voortdurend verder denken over hoe wij als school een gunstig effect kunnen hebben op onze leefomgeving!

In de context van klimaatbewustheid zijn we als school ingestapt in het VLINDER project van de Universiteit Gent (UGent). Via dit project kunnen onze leerlingen eigen metingen doen met een lokaal weerstation. De metingen leveren boeiende data op vlak van temperatuur, windrichting en -snelheid, neerslag en luchtdruk.  Met dergelijke projecten hopen we als school enerzijds verder bij te dragen tot de groeiende klimaatbewustheid en anderzijds tot het versterken van de onderzoekende vaardigheden van onze leerlingen.


7
  Sociaal, maatschappelijk en politiek talent met het project Kras (Scholierenparlement)

Leerlingen uit onze derde graad met een bijzondere interesse in de actualiteit en globale politieke en sociale thema’s geven we de kans om deel te nemen aan het initiatief KRAS (het vroegere “scholierenparlement”).  Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema’s. Daarbij staan discussie en de eigen mening centraal.

KRAS vormt zo het ideale project om leerlingen verder te laten groeien in hun discussie- en debatvaardigheden. Samen met leerlingen uit campus Onderwijslaan en leerlingen uit het GO Atheneum Ninove leven onze leerlingen zich volledig in verschillende thema’s uit.


8
 Rechtvaardigheid, gelijkheid en verdraagzaamheid in de verf tijdens Rode Neuzenweek en week van LGBTQIA+

LGBTQIA+ week

Aandacht voor diversiteit en burgerschaps- en persoonsvorming vinden wij bij het werken met jongeren  heel belangrijk in het kader van gelijke onderwijskansen en talentontwikkeling. Leerlingen moeten maximale leerkansen kunnen krijgen ongeacht hun sociale economische achtergrond, hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun etnische herkomst, …. Ook hier betekent talentgericht onderwijs de mogelijkheid voor onze leerlingen om keuzes te maken in functie van datgene waar ze goed in zijn of het meest belangstelling voor hebben.

We willen die positieve aandacht voor diversiteit ook expliciet vorm geven door bepaalde acties te organiseren. De week rond het thema LGBTQIA+ is voor onze school één van deze acties. Deze week ondersteunt leerlingen in hun talent voor sociaal engagement en geeft hen de ruimte om dit talent op onze school ook effectief te kunnen inzetten.

Rode neuzenweek

Onze aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen en personeelsleden wordt elk jaar extra in de verf gezet tijdens de Rode neuzenweek. Onze leerlingen uit de richting Humane Wetenschapen organiseren tal van activiteiten waar heel wat leerlingen graag aan deelnemen zoals yogamiddagen, een sportief parcours, gezelschapsspelletjes, een dessertenbuffet, …

Zo draagt ook dit initiatief bij tot het groeien in talent voor rechtvaardigheid en sociaal engagement. De opbrengst van deze week gaat integraal naar projecten rond het welbevinden van jongeren.


9
  Moestuin op school

De moestuinwerkgroep wil ons schoolterrein groener en ecologischer maken. We planten verschillende soorten groen, met aandacht voor diversiteit en lokale planten. Ons doel is om een ecologisch evenwicht in stand te houden met onder andere een gemengde haag, bessenstruiken en een appelboom. Onze moestuin is nog in volle ontwikkeling, op weg naar een groene oase vol leven. Een team leerkrachten en leerlingen steekt hier graag voor de handen uit de mouwen!  

 

10  Geloven in eigen talent!!

Als school zijn we bijzonder fier op de vele talenten aanwezig bij onze leerlingen. Elke leerling behoort tot onze figuurlijke “Hall of fame”!

Recent werden we allemaal door het bijzondere talent van oud-leerling Jamil en leerling Jonas verrast.

Proficiat Jamil en Jonas, jullie leren ons met jullie verhaal dat met inzet en geloof in eigen talent grote dromen kunnen waar worden!