Kiezen voor campus Weggevoerdenstraat
is kiezen voor
eigentijds onderwijs

Als schoolteam halen wij voldoening uit het zien hoe leerlingen nieuwe vakken leren ontdekken, hoe de passie van een leraar interesses bij een leerling kan aanwakkeren en hoe leerlingen binnen vakgebieden eigen talenten terug vinden. Onderwijs aanbieden waarbij we leerlingen laten experimenteren en hen vanuit verschillende vakdomeinen tot  verwondering brengen is de betekenis die we aan eigentijds onderwijs proberen te geven.

Het functioneel inzetten van digitale tools en applicaties is één van de strategieën waar we als school binnen eigentijds onderwijs bewust voor kiezen.

Vanaf het schooljaar 2022-23 beschikt elke leerling over zijn persoonlijk laptoptoestel. Dit biedt ons de mogelijkheid om enerzijds de ICT- basisvaardigheden bij elke leerling te versterken en anderzijds leerstof en vakgerichte vaardigheden eigentijdsactiverend en nog meer op maat van de individuele leerling aan te bieden. Praktische info rond het laptopproject vind je op onze schoolwebsite.