Op onze school willen wij iedereen zo goed mogelijk begeleiden.
We voorzien daarom verschillende mogelijkheden om (individuele) begeleiding aan te bieden :

Daarnaast proberen wij ook via andere (structurele) maatregelen te voorzien in de best mogelijke begeleiding :