Wat kun je met je studies aanvangen na 6 jaar humaniora ?

Elke richting in het Hartencollege Secundair Onderwijs • Weggevoerdenstraat is een voorbereiding op een academische of professionele bachelor. De praktijk wijst uit dat leerlingen met een profiel Economie – Moderne Talen en Humane Wetenschappen de voorkeur geven aan een professionele bachelor. Door de mogelijkheid om in deze richtingen ook voor 4 uur wiskunde te kiezen, zijn deze leerlingen beter voorbereid op een academische opleiding.

Binnen de zuiver wetenschappelijke richtingen (ingenieursstudies, geneeskunde of een master in wiskunde, fysica, biologie), is 6 uur wiskunde nodig om eender welk van de belangstellingsdomeinen aan te kunnen. Een degelijke wiskundige basis is in principe zelfs een goede voorbereiding op elke academische studie.

De combinatie van economie met 6 uur wiskunde sluit geen enkele academische opleiding uit. Handelsingenieur, handelswetenschappen, (toegepaste) economie zijn een paar voorbeelden van mogelijke studierichtingen. De richting Economie – Moderne Talen moet eerder gezien worden als een voorbereiding op een professionele bachelor dan op een academische studie.

Voor de richtingen Latijn – Moderne Talen en Moderne Talen – Wiskunde moet je sterk geïnteresseerd in en getalenteerd zijn voor talen. Latijn – Moderne Talen bereidt namelijk voor op taalstudies op academisch niveau, maar ook in alle niet specifieke wetenschappelijke of wiskundige richtingen is de kans op slagen groot. Met Moderne Talen – Wiskunde kan je, mits voldoende talent, inzet en belangstelling, alle richtingen uit.

De pool wetenschappen gecombineerd met 6 uur wiskunde geeft toegang tot elke vorm van universitair of hoger onderwijs.

De richting Humane Wetenschappen met 4 uur wiskunde legt een unieke basis voor een master in de sociale wetenschappen (psychologie, pedagogie, sociologie, …). Ook andere, niet zuiver wetenschappelijke of wiskundige richtingen op academisch niveau, of wetenschappelijke/wiskundige richtingen op het niveau van een professionele bachelor behoren tot de mogelijkheden.

De richting Humane Wetenschappen met 3 uur wiskunde bereidt leerlingen voor op een professionele bachelor in de sociale wetenschappen (sociaal werk, toegepaste psychologie, orthopedagogie, …). Ook andere richtingen op het niveau van een professionele bachelor behoren tot de mogelijkheden.

Het taalaanbod in de Moderne Talen – Wetenschappen moet, ondanks extra investering in deze component, eerder worden beschouwd als een voorbereiding op taalstudie op het niveau van een professionele bachelor. Talen kunnen hier ook gezien worden als een hulpmiddel bij andere studies en een extra troef op de arbeidsmarkt.