In het tweede jaar heb je 4 studierichtingen Latijn, Grieks-Latijn, Moderne Wetenschappen en Moderne wetenschappen-STEM.

In het tweede leerjaar A hebben we 4 studierichtingen: Latijn, Moderne wetenschappen, Grieks-Latijn en Moderne wetenschappen-STEM. Alle studierichtingen zijn evenwaardig en geven toegang tot alle studierichtingen in de tweede en derde graad. Uiteraard kan iemand die in het eerste jaar geen Latijn gevolgd heeft, plots Latijn opnemen in het tweede jaar.

Leerlingen die een hoger abstractieniveau zoeken, kunnen hiervoor terecht in Grieks-Latijn of Moderne wetenschappen-STEM:

  • Sterke leerlingen met een uitgesproken profiel voor STEM (onderzoekend, creatief, analytisch, interesse in technologie, ICT…) kunnen in het tweede jaar kiezen voor de richting Moderne wetenschappen-STEM. Dit betekent dat leerlingen dezelfde leerstof Wetenschappelijk werk (1u) en wiskunde (1u) in minder uren zullen verwerken. Ze moeten dus zeer sterk zijn in wiskunde. De leerlingen moeten in staat zijn zeer zelfstandig te werken. Ze krijgen geen hulp bij het uitwerken van een project en moeten kunnen aanvaarden dat een proef kan falen.
  • Sterke leerlingen met een talenknobbel in combinatie met een grote dosis analytisch inzicht en een uitgesproken algemene vorming kiezen voor Grieks-Latijn. Zij verwerken Nederlands, wiskunde en Latijn in 3 u minder dan de studierichting Latijn.

Leerlingen met minder interesse voor het technologisch en onderzoeksmatig werken en die liever de tijd nemen om de leerstof van Latijn, wetenschappelijk werk en wiskunde te verwerken, kunnen kiezen voor Latijn of Moderne wetenschappen. Ook deze leerlingen kunnen in een latere fase kiezen voor extra wetenschappen door te kiezen voor Latijn-wiskunde-wetenschappen of Wetenschappen-wiskunde.

Wie dus nu niet voor STEM kiest, heeft zeker de kans om zijn weg te maken in wetenschappen, zelfs in combinatie met Latijn.

 

Lessentabel 2019-2020 tweede jaar