Homogene groepen

We willen leerlingen met dezelfde interesses en abstractieniveau samen plaatsen met als doel:

 • Leerlingen uitdagen
 • Leerlingen vertrouwen geven

ICT en Programmeren

 • ICT-vaardigheden
 • Programmeren
  • Probleemoplossend denken
  • Logisch redeneren
  • Leuk

WeLL

WeL:​

 • welbevinden van de leerlingen verhogen (teambuilding)​
 • klassfeer bevorderen​
 • veilig klasklimaat creëren​
 • kritisch leren denken​

LL: Leren Leren​

 • organiseren (boekentas – locker)​
 • plannen​
 • leerstrategieën​
 • studeren oefenen​
 • stressbeheersing

Economie en maatschappij

 • Economie
 • Maatschappij
 • Projecten