In de tweede graad maken leerlingen keuzes naargelang hun mogelijkheden en interesses. In het Sint-Aloysiuscollege kies je voor Latijn, Grieks-Latijn, Wetenschappen , Wetenschappen-STEM, Humane Wetenschappen of Economie. In Heilige Harten kan je terecht voor minder abstracte, eerder praktische richtingen zoals Ondernemen en IT, Ondernemen en Communicatie, Sociaal en Technische wetenschappen of Creatie en mode.

Leerlingen, in de eerste graad gestart in Latijn en sterk genoeg om het traject verder te zetten, kiezen voor Latijn of Grieks-Latijn.

Leerlingen uit de moderne met een aso-profiel, of leerlingen uit de Latijnse voor wie Latijn toch niet zo’n goed idee is gebleken, maken op basis van hun interesse een keuze tussen Wetenschappen, Wetenschappen-STEM, Economie of Humane Wetenschappen.

In de studierichtingen Latijn, Economie en Humane Wetenschappen is er mogelijkheid om te kiezen voor het leerplan 4 u of 5 u wiskunde. Het verschil tussen beide leerplannen is meer dan louter 1 u extra wiskunde. In de 5 u worden meer verdiepende oefeningen gemaakt en wordt van de leerlingen een grote zelfstandigheid en een sterk analytisch inzicht verwacht. De evaluatie in de 5 u is er op gericht om theorie te kunnen toepassen in zowel basis- als verdiepende oefeningen waarbij de leerling zelf strategieën toepast om tot een oplossing te komen.

In de studierichting Wetenschappen-STEM zitten de leerlingen met een sterke technologische interesse, onderzoeksmatig aangelegd (van onderzoek naar de formule) en zeer zelfstandig. Zij kiezen voor 2u STEM terwijl de leerlingen die Wetenschappen kiezen, 1u Plastische opvoeding en 1u Informatica opnemen. De leerlingen van de wetenschappen-STEM moeten de leerstof van informatica zelfstandig verwerken en krijgen hierover tussentijds testen.

 

Wat is economie?

‘Gratis bestaat niet, er is altijd iemand die betaalt.’

Wie economie studeert, begrijpt dit zinnetje. Economie geeft je immers inzicht. Inzicht in het functioneren van de maatschappij, inzicht in de mogelijke keuzes die de maatschappij kan maken, inzicht in de samenhang van oorzaak en gevolg. Economie is geen saaie wetenschap: zij volgt de binnenlandse en buitenlandse actualiteit op de voet, Europa, de politieke beslissingen. Jawel, heel het wereldgebeuren is haar schouwtoneel.

En bovendien verwerf je ook praktische kennis. Je bent beter op de hoogte van domeinen zoals belastingen, bank en beurs en sociale zekerheid.

 

Wat is wetenschap?

‘Waarom zien we nooit de achterkant van de maan? Wat is het nut van koorts? Waarom kunnen we die vlek met zeep verwijderen?’

Elke wetenschap vertrekt vanuit een vraag. Vragen over levende wezens, vragen over natuurkundige verschijnselen zoals de beweging van de planeten, vragen over stoffen en reacties die de stoffen met elkaar aangaan, zoals het roesten van ijzer. We zoeken antwoorden op deze vragen in de lessen biologie, fysica en chemie.

We formuleren hypothesen (dit zijn mogelijke antwoorden op de vragen) en via experimenten testen we of onze hypothesen juist zijn. ‘Echte’ wetenschappers gaan net op dezelfde manier te werk. We leren je dus stap voor stap hoe je een echte wetenschapper kan worden.

 

Waarom kiezen voor de studierichting Humane Wetenschappen?

 De klemtoon van deze studierichting ligt op de vakken:

  • Cultuurwetenschappen waarin cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving worden bestudeerd.
    • Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.
    • Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (bijv. jongerenculturen, media …).
    • Je krijgt in dit vak zicht op de samenhang van cultuurverschijnselen en de cultuuroverdracht in de samenleving.
  • Gedragswetenschappen waarin de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal staat.

Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Het gaat in dit vak over het bestuderen van de levensloop van de mens, vanuit verschillende invalshoeken. De nadruk ligt op groei en ontwikkeling van de mens.

Lessentabel 2° graad 2019-2020