Wie?
Nieuwe leerlingen
In het eerste jaar kan elke leerling in 1A+ of 1A kiezen voor het keuzepakket STEM (2 uur). Blijft de interesse in STEM, dan kan je in het tweede jaar verdergaan in de basisoptie STEM-wetenschappen of kiezen voor de basisoptie Moderne talen en wetenschappen met keuzemodule exacte wetenschappen.

Huidige leerlingen
Sterke leerlingen met een uitgesproken profiel voor STEM (onderzoekend, creatief, analytisch, interesse in technologie, ICT…) kunnen in het tweede jaar kiezen voor de richting Moderne wetenschappen-STEM. Dit betekent dat leerlingen dezelfde leerstof Wetenschappelijk werk (1u) en wiskunde (1u) in minder uren zullen verwerken.
Leerlingen die hiervoor kiezen zijn sterk in wiskunde omdat ze dezelfde leerstof in minder uren verwerken. In de 2de en 3de graad wordt STEM verdergezet als keuzevak voor leerlingen met een sterk wetenschappelijk profiel.

Wat? 

  • Vakoverschrijdend werken tussen informatica, wiskunde, techniek en wetenschappen

Doel?

  • Onderzoekend en probleemoplossend leren
  • Differentiatie: elke leerling uitdagen
  • Motivatie leerlingen verhogen
  • Samenwerken
  • Aansluiten bij de leefwereld van de kinderen