CLIL

CLIL = Content and Language Integrated Learning

Wat?

‘CLIL is een vorm van meertalig onderwijs. Een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.’

In het eerste jaar kunnen leerlingen kiezen voor het keuzepakket WOORD (2 uur) waarbinnen spelen met taal centraal staat, zowel in het Nederlands als in het Frans.
Bedoeling is om op een creatieve manier (bv. toneel) de spreekdurf voor Frans te vergroten. De evaluatie betreft een kwalitatieve evaluatie (van onvoldoende naar goed) waarbij de taalvaardigheid en de spreekdurf geëvalueerd worden. We vertrekken vanuit ‘motivatie’ als drijfveer waarbij fouten maken mag!

Vanaf het tweede jaar krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om CLIL te volgen ofwel via een Franstalig of Engelstalig traject. Onze leerlijn wordt als volgt uitgebouwd:

  • in het tweede jaar via het vak Muzikale opvoeding (Engels)
  • in het derde jaar in het vak Plastische opvoeding en/of Latijn (Frans)
  • in het vierde jaar opnieuw in het vak Muzikale opvoeding (Engels)
  • in de derde graad via het vak Esthetica (Frans).