Help je graag de boel wat opvrolijken en zet je je graag in voor een goed doel? Dan kan je terecht bij onze leerlingenraad. Zij organiseren tal van activiteiten zoals een kersthappening, een Valentijnsactie, een filmnacht….

Zou je graag wat meer betrokken worden bij het beleid van de school? Dan kan je je kandidaat stellen voor onze leerlingenparticipatie ‘De Brug’. Samen met directie zitten de vertegenwoordigers per klas maandelijks samen om de dagelijkse werking van de school te bespreken. Wat leeft er bij de leerlingen en hoe gaat de school hiermee om? Wat verwachten leerkrachten en directie en hoe zorgen we er samen voor dat leerlingen begrijpen dat bepaalde beslissingen genomen worden. Allemaal de taak van De Brug.