Ieder jaar hebben we leerlingen uit de wetenschapsrichtingen en uit de Latijn-Wiskunde die een toekomst als arts of tandarts ambiëren. Voor ze deze hogere studies mogen aanvatten moeten ze slagen voor een toelatingsproef.

Vanzelfsprekend verhoogt een degelijke voorbereiding hun slaagkansen aanzienlijk. Dit kan gebeuren door zelfstudie, maar leerlingen die dit wensen kunnen begeleiding krijgen voor wetenschappen en wiskunde. Voor de wetenschapsvakken bestaat de begeleiding uit een uitgebreid aanbod van studiemateriaal, begeleidende teksten en toetsen in de loop van het tweede semester. De resultaten worden op het rapport vermeld.

De voorbereiding wiskunde wordt vanaf maart wekelijks in de middagpauze aangeboden. Tijdens deze lessen worden vragen van leerlingen behandeld en zoveel mogelijk vragen uit de toelatingsproeven van vorige jaren opgelost.

De ervaring van de jongste jaren leert ons dat de leerlingen die de bijkomende voorbereiding volgen, hun slaagkansen drastisch verhogen, tot ver boven het Vlaamse gemiddelde.