Doel

 • Leerlingen zelfstandig aan het werk krijgen
 • Leerlingen helpen zoeken naar een studiemethode die bij hun studeerstijl past
 • Leerlingen op een efficiënte wijze remediëren

Dagelijkse remediëring (voornamelijk eerste graad)

Doel

 • Handvat bij het ‘Leren studeren’
 • Aanzet tot regelmatig werken
 • Leren lezen van vragen

Wat?

Vaak in de vorm van een checklist op het einde van een toets:

 • Heb je de toets schriftelijk voorbereid?
 • Heb je de oefeningen opnieuw gemaakt?
 • Herneem hoofdstuk 1 en maak volgende oefeningen opnieuw
 • Welke vragen heb je niet begrepen? Waarom?

Voor alle jaren:

 • Klassikaal verbeteren van toetsen en taken of het bezorgen van een verbetersleutel. Dit kan gefaseerd: leerlingen verbeteren eerst zelf om dan klassikaal te verbeteren.
 • Uitleg geven bij veel gemaakte fouten: toetsen en/of examens
 • Mogelijkheid tot inkijken van examens (bv. tijdens een leerlingencontact)

Structurele remediëring
(NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2018-2019)

Eerste graad

Op maandag, dinsdag en donderdag richten we tijdens het 8ste lesuur een remediëringsuur in voor wiskunde, Nederlands en Frans. Leerkrachten geven aan welke leerlingen verwacht worden tijdens dit uurtje en voor welke leerstof.

Andere jaren

Wanneer leerkrachten en/of klassenraden een structureel probleem met een bepaald deel van de leerstof van het betrokken jaar opmerken, zal aan de leerling gevraagd worden om aan dit probleem te werken in de vorm van :

 • Hernemen van de theorie
 • Hernemen van de gemaakte oefeningen
 • Maken van nieuwe oefeningen
 • Maken van een foutenanalyse van de gemaakte toetsen

De leerling gaat nadien langs bij de leerkracht op de vooraf vastgelegde afspraak. Ouders en leerlingen worden digitaal van deze remediëringssessie op de hoogte gebracht.

De verantwoordelijkheid ligt bij de leerling.  De leerkracht biedt de mogelijkheid maar de leerling bereidt zich voor door op voorhand een eigen foutenanalyse te maken waarbij hij zelf gericht kan aangeven wat hij niet begrijpt.

Misvattingen over wat remediëring moet zijn:

 • De verantwoordelijkheid tot het welslagen van de remediëring ligt bij de leerkracht.
 • Een leerkracht moet leerstof van de voorgaande jaren remediëren è dan spreken we van bijles. Deze dient door de leerling extern te worden gezocht.
 • Remediëring staat op punten.
 • De les wordt opnieuw uitgelegd.