Open Leercentrum (OLC) 

Omdat wij op onze school volop de kaart van de toekomst trekken, hebben we twee open leercentra!

Wat is een OLC?

Een Openleercentrum (OLC) is een grote werk- en leesruimte waar leerlingen zelfstandig werken in klas- en projectverband. Naast de klassieke naslagwerken, woordenboeken, tijdschriften en encyclopedieën ligt de nadruk sterk op het gebruik van digitale informatievoorziening en audiovisuele media. Wij hebben dan ook vaste computers en laptops in elk openleercentrum.

In het Open Leercentrum kunnen leerlingen werkstukken en opdrachten maken voor school. Ze kunnen er presentaties voorbereiden, printen, kopiëren, scannen, studeren, boeken lezen en lenen (eerste graad).

Het geeft aan leerkrachten de kans om te differentiëren waarbij een aantal leerlingen uitleg krijgen terwijl de anderen zelfstandig aan het werk zijn.

Hoe is een OLC ingericht?

 

 

 

 

 

 

In OLC1 creëerden we verschillende hoeken om het zelfsturend leren van onze leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen:

  • computerhoeken
  • ronde tafels om groepswerk voor te bereiden
  • ronde zitbanken voor overleg, het instuderen van dialogen, klasgesprekken te houden, …
  • een amfitheater met 26 zitplaatsen om spreekopdrachten naar voor te brengen, een spreker te laten komen, …
  • een leeshoek met de mogelijkheid om jeugdboeken te ontlenen voor de eerste graad
  • mogelijkheid tot het gebruik van laptops en Ipads

OLC2 heeft als extra troef de verbinding met de klassen van onze eerstejaars, die zich rondom het OLC2 bevinden. Ook hier zijn er verschillende mogelijkheden om gedifferentieerd te werken:

  • vaste werkhoeken om leerlingen vlot en ruim per groep te laten werken
  • ronde tafels voor groepswerk, overleg, peertutoring
  • mogelijkheid tot gebruik van laptops en Ipads
  • ronde banken om groepsgesprekken te houden, te overleggen, dialogen in te oefenen, …