Leren leren

De school… Daar wordt geleerd! Op school moeten leerlingen kennis en vaardigheden verwerven, thuis moeten leerlingen zich nog heel wat leerstof eigen maken. Bij de overstap van lager onderwijs naar secundair onderwijs roept de manier waarop dit moet gebeuren vaak heel wat vragen op. Daarom besteden we in onze school aandacht aan ‘leren’ leren.

Leren (hoe je moet) leren is leren hoe je dat leren zo efficiënt mogelijk aanpakt. Dit gebeurt niet voor elk vak op dezelfde manier en daarom is op onze school elke leerkracht dan ook een leerbegeleider.

‘Hoe leer ik leren?’ wordt ook in elk vak geïntegreerd. We focussen op structuur, planning, creatief denken en studeren. Samen met inzet en intellectuele capaciteiten vormen zij de pijlers van elke studiemethode. Regelmatige toetsen en foutenanalyse zijn belangrijke stappen in de begeleiding van dit leerproces.

In het eerste jaar wordt bij het begin van het schooljaar de aandacht gevestigd op de schoolagenda als werkinstrument. Zo wordt de schoolagenda een trouwe bondgenoot bij het plannen, studeren en uitvoeren van de lessen en taken. Lessen leren en huiswerk maken moeten een vaste gewoonte worden. Daarom leren we leerlingen werken met een dag- en weekplanning.

Bij de eerste toetsen gaan we na hoe je de verschillende soorten informatie kan opslaan. Definities en woordjes uit vreemde talen uit het hoofd leren, de essentie in informatieve teksten zoeken, schema’s maken… Voor elke opdracht bestaan er hulpmiddelen. De leerkracht helpt de leerling op weg met een passende studiewijzer.

Daarnaast wordt een vast stappenplan aangereikt om taken uit te voeren: de ovur-methode (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren). Anders gezegd: wat moet ik doen? Hoe ga ik het doen? Ik voer de opdracht uit. Wat heb ik ervan gemaakt?

Voor aanvang van de examenperiode krijgen leerlingen van de verschillende leerkrachten een overzicht en tips om de leerstof van het vak op de juiste manier te verwerken.

Op deze manier probeert ons leerkrachtenteam de leerlingen inzichten, attitudes en strategieën bij te brengen die hen helpen op hun zoektocht naar een eigen leermethode.