De tweede lijn van zorg: de cel leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiders vormen samen met de directeur en de adjunct-directeur de cel leerlingbegeleiding. Ze komen wekelijks samen, meestal sluit ook de CLB- medewerker aan.

Leerlingen met leer- of sociaal-emotionele problemen of leerlingen bij wie de studieresultaten beneden de verwachtingen liggen, worden in de cel besproken en er wordt gezocht naar een meer individuele begeleiding.

De leerlingen kunnen zelf, of via hun ouders, een afspraak maken met de leerlingbegeleiders. Ze kunnen ook doorverwezen worden door de leerkrachten of uitgenodigd door de leerlingbegeleiders zelf, bij tegenvallende schoolresultaten bijvoorbeeld.

Op onze school zijn er 3 leerlingbegeleiders die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaalde graad:

 • Eerste graad: m. Van den Bossche
 • Tweede graad: mevr Van Gijseghem
 • Derde graad: mevr. Van Den Meersche

Zij zijn te bereiken:

 • via mail (zie contactpagina)
 • telefonisch tijdens de permanentie-uren : 054 31 74 97
 • buiten de permanentieuren na afspraak via het secretariaat : 054 31 74 90

Waarvoor kan je bij hen terecht ?

 • Zorggesprekken met leerlingen en ouders, al dan niet met doorverwijzing naar het CLB.
 • Begeleiding bij het studie- en keuzetraject gedurende de 6 jaar secundair onderwijs.
 • Elke leerling kan tussen 16 en 17 u terecht in de avondstudie waar er een leerkracht aanwezig is om hem/haar te helpen de aanpak van zijn huiswerk.
 • We vinden het belangrijk om onze leerlingen algemene sociale vaardigheden aan te leren en willen met hen werken aan het welbevinden in klasverband. Elk jaar trekken we er een volledige dag op uit en werken dan aan (zelf)vertrouwen, samenwerking, assertiviteit en groepsgevoel.
 • Opvolging BASO-fiche: een individueel handelingsplan wordt opgesteld met maatregelen in kader van ADHD, ADD, ASS, dyscalculie, dyslexie, hoogbegaafdheid…
 • Sommige leerlingen worden uitgenodigd om examens af te leggen in ‘de examenklas’. Het gaat om leerlingen die iets meer toelichting bij de vragen nodig hebben of gebruik maken van ondersteuningsmiddelen zoals een PC of softwareprogramma’s zoals Sprint (o.a. bij dyslexie). Ook anderstaligen, leerlingen met een concentratiestoornis, een leer- of ontwikkelingsstoornis of faalangst kunnen hier terecht.