Samen Tegen Armoede

20 jan 2019

De leerlingenraad, de werkgroep Pastoraal en de directie schenken de opbrengst van het kerstevent 2018 aan ‘Samen Tegen Armoede’ voor een bedrag van € 690. Bedankt voor jullie steun!