Opbrengst Damiaanactie 2019

12 feb 2019

Bedankt aan alle leerlingen en leerkrachten voor jullie bijdrage tijdens de Damiaanactie! De stiftenverkoop op SAN secundair bracht dit jaar 2478 euro op waarmee we bijna 50 mensen met lepra en tbc kunnen helpen.