Aanmelden en inschrijven voor 1A in campus Weggevoerdenstraat

Voor het schooljaar 2023-2024 zal de inschrijvingsprocedure voor het eerste jaar op Hartencollege Weggevoerdenstraat op een andere manier verlopen dan de voorbije schooljaren. Omdat er door de school een maximumcapaciteit vastgelegd wordt voor het aantal leerlingen in het eerste jaar, moet er vanuit de overheid verplicht gewerkt worden met een voorafgaande aanmeldingsprocedure.
Hieronder vindt u de voorafgaande infomomenten, en nadien leggen we de werking uit van dit nieuwe systeem.

Waarom een capaciteitsbeperking?

Om een goede werking van de school te garanderen en om alle leerlingen de nodige onderwijskwaliteit en zorg te kunnen bieden, werd in het eerste jaar een maximumcapaciteit vastgelegd van 240 leerlingen. Dit betekent dat we plaats kunnen bieden aan 240 eerstejaars in Hartencollege Weggevoerdenstraat.

Het aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren en dat iedereen evenveel kans krijgt om een kind in de school in te schrijven.

Vragen?

Als u vragen heeft over de aanmeldingsprocedure hieronder,
gebruik dan het contactformulier op onze website of bel naar 054 31 74 90.

 

Tijdens deze sessie krijgt u algemene info over het studieaanbod in de eerste graad in Hartencollege Secundair Onderwijs campus Weggevoerdenstraat en Onderwijslaan.

Vooraf inschrijven is niet nodig.

De leerlingen van het 6de leerjaar kunnen
tijdens de proeflessen in hun school
al eens “proeven” van een paar vakken uit 1A.

Twijfelt u nog over de keuze tussen
1A basis+uitbreiding (SWE) of 1 A basis (SON)?
Bezoek dan zeker ook de campus Onderwijslaan!

Tijdens onze opendeurdag bent u welkom voor een bezoek aan de school.
U kunt dan een rondleiding volgen en kennismaken met het schoolleven.

Die dag organiseren we ook een korte infosessie met specifieke info over de campus.
Deze duurt een klein uurtje en start stipt om 14u, 15u of 16u.
Omwille van de praktische organisatie vragen we om vooraf te registreren voor één van de sessies met maximum 3 personen.
Registreren kan via deze pagina.
Voor het goede verloop vragen we vriendelijk alleen aan te sluiten voor een infosessie als u bent ingeschreven voor dit moment.

Heeft u nog vragen over de nieuwe inschrijvingsprocedure, dan kunt u deze ook hier stellen.

Wie moet aanmelden?

Alle kinderen die in het schooljaar 2023-2024 willen starten in het eerste jaar op Hartencollege Secundair Onderwijs Weggevoerdenstraat, moeten aanmelden. Voor campus Onderwijslaan is er geen aanmeldingsprocedure. Ook kinderen die behoren tot één van de voorrangscategorieën (zie verder) moeten aanmelden in dezelfde periode.

Hoe digitaal aanmelden?

Als u uw kind op Hartencollege Weggevoerdenstraat wil inschrijven in het eerste jaar, dan moet u vooraf digitaal aanmelden via aanmelden.swe.hartencollege.be tussen 27 maart 2023 en 21 april 2023.

Binnen deze voorziene periode is het exacte moment van aanmelden niet van belang. Er is dus geen “chronologische” rangorde. Pas na het beëindigen van deze periode zal het computersysteem de aangemelde leerlingen willekeurig rangschikken.

Wat heeft u nodig?

 • Computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van uw kind.
 • Het rijksregisternummer van uw kind.
 • Indien uw kind recht heeft op voorrang heeft u ook het rijksregisternummer nodig van het kind of personeelslid dat de voorrang genereert.

Welke kinderen hebben voorrang?

Er wordt met volgende twee voorrangsgroepen rekening gehouden:

 1. Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn op onze school. Dit geldt ook voor halfbroers en halfzussen of stiefbroers en stiefzussen.
 2. Kinderen van personeelsleden van Hartencollege Secundair Onderwijs Weggevoerdenstraat.

Zoals reeds vermeld, moeten ook kinderen die recht hebben op voorrang aanmelden binnen de periode van 27 maart tot 21 april 2023. Deze kinderen worden bij het rangschikken automatisch bovenaan geplaatst. Het recht op voorrang wordt voor de start van de rangordening gecontroleerd.

Nadat we alle gegevens van de aanmeldingen verwerkt en gecontroleerd hebben, rangschikt het computersysteem alle aanmeldingen. De twee voorrangsgroepen eerst, de overigen in willekeurige volgorde.

Op 5 mei 2023 krijgt u het resultaat van uw aanmelding via mail.

Er zijn twee mogelijkheden:

1) Indien uw kind door de computer gunstig gerangschikt werd bij de eerste 240 leerlingen, krijgt u een “ticket” om in te schrijven op onze school.

Opgelet: de inschrijving is pas definitief als u

1° het gedetailleerde informatieformulier invult (de link krijgt u in de mail) en

2° vervolgens langskomt op één van de inschrijvingsdata om het ticket om te zetten in een definitieve inschrijving (zie hieronder).

2) Indien er meer dan 240 aanmeldingen waren, kan het zijn dat uw kind niet gunstig gerangschikt werd door de computer. U krijgt dan een volgnummer op de wachtlijst: dit volgnummer zal u ook meegedeeld worden in dit mailbericht. Indien er vervolgens plaatsen vrijkomen, zal u gecontacteerd worden om de inschrijving alsnog te voltooien.

Wanneer?

Enkel leerlingen die via het aanmeldsysteem gunstig gerangschikt werden, krijgen een ticket.

De inschrijving is pas definitief als u langskomt op één van volgende drie dagen om dit ticket om te zetten in een effectieve inschrijving:

 • dinsdag 16 mei (16u – 20u)
 • maandag 22 mei (16u – 20u)
 • dinsdag 23 mei (16u – 20u)

U hoeft niet op voorhand een afspraak te maken, maar afhankelijk van de drukte kan het natuurlijk gebeuren dat u even moet wachten. Uw ticket geeft u sowieso het recht om langs te komen voor een inschrijving, dus is het niet per se nodig om op de eerste datum langs te komen…

De uiterste datum om gunstig gerangschikte leerlingen in te schrijven is 12 juni 2023. Na deze datum vervalt het recht op inschrijving dat de leerling verworven heeft via de aanmeldingsprocedure en zullen er enkel vrije inschrijvingen plaatsvinden (zie verder).

Hoe?

In een gesprek met iemand van het inschrijvingsteam worden alle administratieve gegevens overlopen en wordt de inschrijving van uw kind definitief gemaakt.

Een inschrijving betekent dat u akkoord bent met het pedagogisch project van de school en het schoolreglement (begin september krijgt u de versie voor het komende schooljaar met de laatste wijzigingen).

Wat meebrengen?

Om de inschrijving te vergemakkelijken, brengt u best volgende documenten mee:

 • document met rijksregisternummer van uw kind
 • BASO-fiche
 • advies van de basisschool
 • rapport(en) met resultaten van het 6de leerjaar

Wanneer?

De vrije inschrijvingen starten op 16 mei 2023 vanaf 9u ’s ochtends.

Deze zijn enkel bedoeld voor wie zich niet geregistreerd heeft via het aanmeldsysteem (of wie een bekomen ticket niet gebruikt heeft voor 13 juni 2023).

MOMENTEEL zijn alle 240 beschikbare plaatsen reeds bezet vanuit de aanmeldingsperiode.
Er staan ook al leerlingen op de wachtlijst die tijdens de aanmeldingsperiode geen plaats (“ticket”) gekregen hebben.

Een vrije inschrijving via het online formulier geeft u recht op een plaats op de wachtlijst aansluitend op de geweigerde leerlingen uit de aanmeldingsperiode.
De tijdstempel (tijd van inzenden) van dit ingevulde formulier bepaalt de volgorde op de wachtlijst binnen de vrije inschrijvingen.

Hoe?

U moet zich hiervoor registreren via vrijeinschrijvingen.swe.hartencollege.be.

Nadien krijgt u 2 mails:

1) U krijgt een automatische bevestigingsmail op de opgegeven e-mailadressen met daarin een korte samenvatting van de basisgegevens. 
2) Een medewerker zal uw aanvraag nakijken en vervolgens zo snel mogelijk op de opgegeven e-mailadressen ook een weigeringsdocument sturen, waarop uw plaats op de wachtlijst vermeld zal staan.

KLACHTEN OF BETWISTINGEN

Met klachten of vragen over het correcte verloop van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure kunt u in eerste instantie terecht bij de ombudsdienst. Hierin zetelt de algemeen directeur van Hartencollege namens het schoolbestuur, samen met een afgevaardigde van de ouderraad. Klik hier voor het reglement van orde van deze ombudsdienst.
Bij verdere betwisting kunt u zich ook richten tot de Commissie inzake Leerlingenrechten.