Wiskunde

Kangoeroewedstrijd

Deze wedstrijd laat je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. Even je hersenactiviteit opdrijven voor een aantrekkelijke reken- of denkpuzzel is best wel gezond en een prima belevenis. Telkens ontdekken heel wat van onze leerlingen dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten.

Andere wiskundewedstrijden

Naar jaarlijkse gewoonte – en in 2018 al voor de 33e keer op rij – nemen in heel Vlaanderen leerlingen deel aan de Vlaamse Wiskunde-Olympiade. De eerste schiftingsronde heeft plaats op school in januari. In ons college gaan velen de uitdaging aan: 81 leerlingen uit de tweede en derde graad zijn bereid hun woensdagnamiddag te spenderen aan het oplossen van 30 wiskundige meerkeuzevragen.

Een wedstrijdjury beslist welke score moet behaald worden om te mogen deelnemen aan de halve finale. Zo stoten ongeveer 10% van alle deelnemers door naar deze halve finale. Tot de uiteindelijke finale worden slechts de 82 beste wiskundigen uit de tweede graad en de 74 beste uit de derde graad toegelaten. Hier krijgen ze de opdracht om vier moeilijke wiskundige problemen schriftelijk uit te werken.

Het college had dit jaar 15 halve finalisten en onze scores liggen hoger dan het Vlaams gemiddelde. Ter illustratie de resultaten van huidig schooljaar:

  • Voor de tweede graad is ons gemiddelde 86,7/150. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 72,7/150.
  • Voor de derde graad is ons gemiddelde 79,8/150, terwijl het Vlaamse gemiddelde op 76,6/150 ligt.

Ook op de halve finale deden onze leerlingen het uitstekend. Eén leerling mag zelf deelnemen aan de finale van de VWO op woensdag 25 april. Slechts de beste 74 leerlingen verdienen daar een plaatsje. Dit zal de 13e finalist zijn voor de Wiskunde Olympiade (3e graad) voor onze school. We kenden tot nu toe ook reeds 7 finalisten voor de Junior Olympiade (2e graad).

Naast de wiskunde olympiade nemen de klassen uit de derde graad met 8 uur wiskunde de laatste 6 schooljaren ook deel aan de wedstrijd “Wiskunnend Wiske”, georganiseerd door de VUB. Deze wiskundewedstrijd wil jongeren aanzetten om verder te studeren in wiskundige of wetenschappelijke richtingen.

De wedstrijd loopt vanaf september. Alle klassen krijgen dan, verspreid over drie voorrondes, telkens een vraag waarvoor ze drie weken de tijd hebben om die op te lossen. Geen klassieke vraagstukken met gegevens en formules, maar open vragen waar wetenschappers en wiskundigen zich nog steeds het hoofd over breken. Na de selectie uit zo’n 150 klassen bleven er dit jaar nog 40 klassen over die mochten deelnemen aan de finale op π-dag (14/03 of 3.14) op de campus Etterbeek van de VUB.

Tot nu toe zijn we al jaarlijks met 1 of 2 klassen in de finale aanwezig geweest. Bij onze eerste deelname in 2012 werd zelfs een podiumplaats bereikt! Dit jaar zorgde 5WWia voor een plaats in de finale.

Vlaamse olympiades voor biologie, chemie, fysica en geologie

Ieder jaar is er op ons college een groep leerlingen uit de derde graad, die een uitgesproken interesse hebben voor chemie, fysica en biologie en zich op vrijwillige basis inschrijven voor verschillende Vlaamse wetenschapsolympiades.

Geregeld dringen leerlingen van ons college door tot de halve finales die voor ieder vak afzonderlijk aan diverse Vlaamse universiteiten worden georganiseerd. Hier krijgen ze de kans om hun uitgebreide theoretische kennis te linken aan de praktische oplossing van een wetenschappelijk probleem, vraagstuk of zelfs een experiment.

Om aan de Vlaamse geo-olympiade deel te nemen, hoef je niet noodzakelijk heel goed te zijn in aardrijkskunde … maar het mag natuurlijk wel. De nadruk ligt niet op je geografische kennis. Het gaat vooral om vaardigheden, inzicht en het correct gebruik van geografische informatie.

Frans (Olyfran)

Elk jaar neemt onze school deel aan Olyfran, de olympiade voor Frans die georganiseerd wordt door de zes Vlaamse universiteiten en alle verenigingen van leraars Frans. De wedstrijd is bedoeld voor de tweede en de derde graad. Met deze olympiade bieden wij aan onze leerlingen de mogelijkheid om zich op het vlak van Frans als vreemde taal te meten met de rest van Vlaanderen.

We mogen met trots zeggen dat onze leerlingen regelmatig in de prijzen vallen: zo hadden wij dit jaar opnieuw een laureaat bij de laatste 20 finalisten (op meer dan 6000 deelnemers in Vlaanderen)! Alle laureaten ontvangen tijdens de prijsuitreiking in het Hendrik Consciencegebouw (ministerie van onderwijs in Brussel) een waaier aan mooie prijzen. Enkele jaren geleden heeft één van onze finalisten zelfs de hoofdprijs – een taalstage in Québec – weggekaapt!

Homeros-vertaalwedstrijd (Olympiade Grieks)

Jaarlijks nemen de leerlingen van 5 en 6 Grieks-Latijn deel aan de Homeros-vertaalwedstrijd (Olympiade Grieks), georganiseerd door het Certaminacomité. Bedoeling van deze klassikale vertaalwedstrijd is een passage uit de llias van Homeros literair vertalen. Geen eenvoudige opdracht.

In het schooljaar 2021-22 werd van de 35 ingezonden vertalingen (een record!) de vertaling van onze leerlingen samen met nog 3 andere vertalingen weerhouden als laureaat. Onze leerlingen wisten deze olympiade dus te winnen. Een heel knappe prestatie die bewijst dat Grieks leeft op SWE! Nadien volgde de plechtige proclamatie aan de KULeuven, gevolgd door een receptie op het stadhuis.