1ste jaar

2de jaar

Aubéchies

3de jaar

Coca-Cola

4de jaar

Wellemeersen

Onze vierdejaars fietsten naar jaarlijkse gewoonte richting het natuurreservaat ‘de Wellemeersen’, aan de rand van Denderleeuw en Welle. Elke leerling viste met schepnetjes zoveel mogelijk macro-invertebraten bij elkaar om – na een wateronderzoek – de biotische index te bepalen van deze zoetwaterplas. Alle opgeviste diertjes werden in glazen potten meegenomen naar school, om deze microscopisch verder te ontleden. Het zonnetje was van de partij, en de leerlingen hadden er duidelijk zin in.

5de jaar

 

6de jaar